FLOATING SOLAR

WHERE SUN MEETS WATER

Trina-3SDP400-001-01_withPV v4.jpg

MER SOLEL OCH MINSKAD AVDUNSTNING - SAMTIDIGT!

Sunsurf Solars innovativa flytande solcellsmoduler säkerställer att solcellerna kyls effektivt samtidigt som avdunstningen av vatten minskar. Flytande solcellsmoduler tar ingen värdefull mark i anspråk och värnar dammens biotop.

Bli ägare av en egen solcellspark idag!

Sunset on Solar Panels

ENKLARE INSTALLATION ÄN PÅ MARK ELLER TAK

Flytande solcellsparker kräver inget bygglov som vanligtvis krävs vid installation på land eller tak. Därtill finns det oftast goda förutsättningar att koppla på sig på elnätet i närhet av bevattningspump!

"Sunsurf Solar vill vara en viktig del i Sveriges gröna omställning"

- Martin Örgård, CTO

Kontakta oss!

Tack för att du kontaktade oss!