top of page

Utmaningen

dubblerat_energibehov.png
Sverige förväntas dubblera sitt energibehov fram till år 2045 och en betydande del av det kommer att komma från solenergi.
sparar_vatten.png
Vatten är en värdefull resurs som allt för ofta tas för givet, vilket de senaste årens torka har visat.
Sparar_mark.png
Varje år tas dyrbar odlingsbar mark i anspråk - mark som i framtiden förväntas vara än mer värdefull.

Flytande solkraft

Löser flera utmaningar på samma gång!

Högre effekt

Genom att placera solcellerna ovan vatten kan upp till 15% högre effekt, jämfört med takinstallerade solceller, erhållas då solcellerna kyls av vattnet under dem.

Minskad avdunstning

Samtidigt minskar uppvärmningen av vattnet vilket minskar avdunstningen och vattnet kan användas som värdefull resurs där det behövs.

Mer yteffektivt

Flytande solkraft är mer yteffektivt än motsvarande markburna anläggningar på grund av den lägre bygghöjden, så att fler solceller per yta kan installeras utan risk för skuggning.

minimalt markarbete

Flytande solcellsinstallationer kräver mycket lite markarbete - det blir lättare att utöka eller förflytta anläggningen.

förbättrad vattenkvalité

Algblomningen minskar då uppvärmningen av vattnet minskar vilket förbättrar vattenkvalitén.

minimal påverkan på biologiskmångfalD

Den biologiska mångfalden påverkas minimalt då ingen permanent inverkan på dammen görs samt att ytvattnet påverkas mycket litet på grund av systemets design.

Sunsurf Solars lösning

Sunsurf Solar har utvecklat ett innovativt system av flytande solcellsmoduler som kopplas samman modul för modul för att bygga upp en park i önskad storlek. 

Systemet är framtaget för nordiskt klimat och följer DNV-RP-0584 för flytande solcellssystem. Systemet är utvecklad för att vara robust med lång livslängd där det primära konstruktionsmaterialet är aluminium. Det medger en hög beständighet mot korrosion, optimerad vikt på konstruktionen för att spara material och möjliggöra hög andel återvinningsbart material.

 

Sunsurf Solar samarbetar så långt det är möjligt med lokala aktörer för installation och underhåll av systemen, för att värna den lokala kännedom och kompetens som är viktig för att driva projekten.

bottom of page