top of page

Utmaningen

dubblerat_energibehov.png
Sverige förväntas dubblera sitt energibehov fram till år 2045 och en betydande del av det kommer att komma från solenergi.
sparar_vatten.png
Vatten är en värdefull resurs som allt för ofta tas för givet, vilket de senaste årens torka har visat.
Sparar_mark.png
Varje år tas dyrbar odlingsbar mark i anspråk - mark som i framtiden förväntas vara än mer värdefull för att trygga svensk livsmedelsförsörjning.

Flytande solkraft

Löser flera utmaningar på samma gång!

Högre effekt

Genom att placera solcellerna ovan vatten kan de generera upp till 15% högre effekt, jämfört med andra solcellsinstallationer. Mellan panelerna och vattenytan skapas ett kylande mikroklimat.

Minskad avdunstning

Minskad uppvärmning av vattnet leder till reducerad avdunstning. Vattenresurserna kan därför användas där och när det behövs som mest.

Mer yteffektivt

Flytande solkraft är mer yteffektivt än   solparker på land. Det beror av att systemet har en lägre höjd. Fler solceller kan installeras per yta, utan risk för skuggning.

minimalt markarbete

Flytande solcellsinstallationer kräver minimalt markarbete - systemet förankras endast till land och inte i botten.

förbättrad vattenkvalité

Algblomning minskar när vattnet inte värms upp i samma utsträckning. Det leder i sin tur till en förbättrad vattenkvalité.

minimal påverkan på biologiskmångfalD

Den biologiska mångfalden påverkas minimalt då systemet inte medför någon permanent påverkan på vattenkroppen. Systemets design släpper igenom solljus vilket minimerar påverkan på fotosyntes i vattnet.

Sunsurf Solars lösning

Sunsurf Solar har utvecklat ett innovativt system av flytande solcellsmoduler som kopplas samman modul för modul för att bygga upp en park i önskad storlek. 

Systemet är framtaget för nordiskt klimat och följer DNV-RP-0584 för flytande solcellssystem. Systemet är utvecklad för att vara robust med lång livslängd där det primära konstruktionsmaterialet är aluminium. Det medger en hög beständighet mot korrosion, optimerad vikt på konstruktionen för att spara material och möjliggöra hög andel återvinningsbart material.

 

Sunsurf Solar samarbetar så långt det är möjligt med lokala aktörer för installation och underhåll av systemen, för att värna lokal kännedom och kompetens som är viktig för att driva projekten.

bottom of page