top of page

ATL - Sunsurf Solar experimenterar med flytande solceller på bevattningsdammar

Sunsurf Solar uppmärksammas i ATL för pilotprojektet vid Sötåsens Naturbruksskola. Läs artikeln här:
Installation av flytande solceller tillverkade av sunsurf  solar på Sötåsens Naturbruksskola
Sunsurf Solar installation

bottom of page