top of page

ATL - Sunsurf Solar experimenterar med flytande solceller på bevattningsdammar

Sunsurf Solar uppmärksammas i ATL för pilotprojektet vid Sötåsens Naturbruksskola. Läs artikeln här:


https://www.atl.nu/sunsurf-solars-flytande-solceller-pa-sotasenInstallation av flytande solceller tillverkade av sunsurf  solar på Sötåsens Naturbruksskola
Sunsurf Solar installation

bottom of page