top of page

Naturbruksskolan Sötåsen har ett spännande projekt kring solceller på vatten startat. - Det är företaget Sunsurf Solar som står bakom projektet. De har valt att använda vår testmiljö, berättar Paula Bäckman som är områdeschef vid Naturbruksförvaltningen.


Sötåsens naturbruksskola mycket nöjda över sina flytande solceller levererade av sunsurf solar
Flytande solceller Natrbruksskola

Paula Bäckman, områdeschef vid Naturbruksförvaltningen, står vid de flytande solcellerna på Naturbruksskolan Sötåsen. Fotograf/Källa: Kent Karlsson, Naturbruksförvaltningen


Projektidén kan på sikt få en stor betydelse för det svenska lantbruket. På skolans bevattningsdamm har en flytande solcellsmodul sjösatts. - Elproduktionen kom i gång direkt efter montering och bidrar nu till att driva en av skolans ladugårdar i det dagliga arbetet, säger Kent Karlsson som är verksamhetsutvecklare vid Naturbruksförvaltningen.


Projektet är ett initiativ från företaget Sunsurf Solar för att verifiera en mycket intressant teknik som ännu inte kommersialiserats i Sverige. - Vi arbetar och utvecklar flytande solcellsstrukturer, vilka placeras på vatten och kopplas samman till önskad storlek, berättar Martin Örgård som är teknisk chef vid Sunsurf Solar.

Att placera solceller på vatten har många fördelar, framför allt inom jordbruket. Det kan låta motsägelsefullt, men solceller producerar mindre el om de blir för varma. Vattnet fungerar som en kylande effekt och solcellerna blir därför mer effektiva.

- Dessutom kan lantbrukare spara in pengar genom minskad vattenavdunstning. Vattenavdunstning är redan idag ett problem och kommer bli ett än större problem med klimatförändringarna, säger Martin Örgård.

- Vi är enormt tacksamma för det stöd vi fått av Naturbruksförvaltningen och Naturbruksskolan, under hela projektets gång. Vi ser fram emot den kommande projektutvärderingen, fortsätter Martin Örgård.


Texten ovan skriven av Jessica Dahlberg, presskontakt Naturbruksförvaltningen

Comments


bottom of page