top of page

Mariestads Tidning - "En vinn-vinn situation"

Sunsurf Solars innovativa flytande solceller får uppmärksamhet i Mariestads tidning. Pilotprojektet vid sötåsens naturbruksskola, som visar att flytande solceller i Sverige är ett gångbart alternativ genererar intresse. Läs artikeln här:


https://www.mariestadstidningen.se/2022/05/24/sallsynta-solceller-pa-vatten-sotasen-i-pilotprojekt-en-vinn-vinn-situation-e8f39/

bottom of page