top of page
Image by Dennis Ottink

Hållbarhet

Hållbarhet är en av hörnstenarna för Sunsurf Solar.  Våra flytande solcellsmoduler levererar förnyelsebar energi och med en livslängd på 25 år kommer våra moduler leverera prisvärd energi under lång tid.

Sunsurf Solar värdesätter långsiktighet vilket varit vägledande för den design och materialval vi har gjort för att skapa en produkt med lång livslängd.

Vi fokuserar på bevattningsdammar eller liknande där våra flytande moduler harmoniserar med den biologiska mångfalden. Vår målsättning är att göra anspråk på outnyttjad yta och bespara våra kunder beredningen av värdefull mark. 

Lönsamhet

Sunsurf Solar har som målsättning att leverera solcellsanläggningar med jämförbar avbetalningstid och avkastning som tak eller markbaserade anläggningar av motsvarande storlek.

 

Flytande solcellsanläggningar minskar därtill avdunstningen av vatten då färre solstrålar når dammen. Den avkylande effekten från vattnet gör också att solcellernas effektivitet ökar.

 

Flytande solcellsanläggningar är enklare att rotera för att följa solen jämfört med markbaserade anläggningar. Detta möjliggör smart styrning och i förlängningen mer genererad energi.  

Image by Ricardo Gomez Angel
bottom of page